Polityka Prywatności

Wstążkowy Świat Magdaleny jako Administrator Strony zapewnia Państwa, że Wasze dane osobowe będą odpowiednio chronione. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa pra

 

 

 1. Administrator danych osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Wstążkowy Świat Magdaleny. Osobą prowadzącą stronę internetową, a jednocześnie autorem przedstawionych prac jest Magdalena Fuss. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: wstazkimagdaleny@netvix.biz

2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


W związku z tym, że poprzez serwis Wstążkowy Świat Magdaleny umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, głównie w celu wysyłania informacji handlowej w postaci newsletter, zawierającej ofertę handlową.

W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W celu wysyłki naszego newslettera  zawierającego polecane artykuły z naszej strony oraz informacje o naszych usługach, przetwarzamy Państwa adres e-mail podany w formularzu zapisu na newsletter lub w formularzu kontaktowym, jeśli jasno wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera.
Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera.

3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, bez wyraźnej Państwa zgody. 

4.Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 

Przysługuje Państwu prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych osobowych,

 2. sprostowania danych osobowych,

 3. usunięcia danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. przenoszenia danych osobowych,

 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: wstazkimagdaleny@netvix.biz

Bezpieczeństwo Państwa danych


Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zobowiązujemy się do:

 

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,

 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,

 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,

 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon

All rights 2019 reserved. Created by Netvix.